Επίδομα Θέρμανσης 2013: Ποιοι το δικαιούνται

Ποιοι το δικαιούνται

Το επίδομα χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα για την αγορά πετρελαίου εσωτερικής καύσης με σκοπό τη θέρμανση.

Επιλέξιμη είναι η αγορά πετρελαίου που πραγματοποιείται κατά το διάστημα 15 Οκτωβρίου μέχρι και 30 Απριλίου κάθε έτους κατόπιν σχετικής αίτησης που υποβάλλεται έως και την 30η Μαΐου κάθε έτους. Η αίτηση υποβάλλεται στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr, και ακολουθεί η ένταξη στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης. Τα δεδομένα που πρέπει να συμπληρωθούν είναι αρκετά και εφιστάται η προσοχή κατά την υποβολή των δικαιολογητικών.

Δικαιολογητικά επιδόματος

Συμπλήρωση της αίτησης για το επίδομα θέρμανσης (καταναλωτές/δικαιούχοι):

 • 1. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του υπόχρεου φορολογικής δήλωσης
 • 2. Ονοματεπώνυμο αιτούντος
 • 3. Αριθμός των προστατευόμενων τέκνων του
 • 4. Επιλογή ανάμεσα σε προκαταβολή ή εξ ολοκλήρου εξόφληση
 • 5. Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) για την πίστωση του επιδόματος και ονοματεπώνυμο του πρώτου δικαιούχου του λογαριασμού
 • 6. Αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας
 • 7. Tαχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στoν αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
 • 8. Επιλογή ιδιότητας της κατοικίας μεταξύ ιδιόκτητης, ενοικιαζόμενης ή δωρεάν παραχωρούμενης καθώς και ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος
 • 9. Τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης
 • 10. Επιλογή ανάμεσα σε πολυκατοικία ή άλλη
 • 11. Στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή/και σταθερού τηλεφώνου)

Δήλωση διαχειριστή/εκπροσώπου πολυκατοικίας:

 1. 1. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του διαχειριστή ή εκπροσώπου της πολυκατοικίας
 2. 2. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου της πολυκατοικίας, εφόσον υπάρχει
 3. 3. Αριθμός κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που εκπροσωπεί την πολυκατοικία
 4. 4. Χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις δαπάνες θέρμανσης
 5. 5. Ονοματεπώνυμα φυσικών προσώπων που διαμένουν σε διαμερίσματα που δεν χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη

Σημεία προσοχής

Ενστάσεις:

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ή χορήγησης μικρότερου επιδόματος ή αμφισβήτησης των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση επανεξέτασης στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, με την οποία θα τεκμηριώνει τους λόγους ένστασης.

Σημεία που πρέπει να προσέξετε:

α) Πρέπει να φυλάσσετε τα δικαιολογητικά για διάστημα πέντε ετών
β) δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο αριθμό λογαριασμού τραπέζης (IBAN) σε δύο ή περισσότερες αιτήσεις
γ) απαγορεύεται η χρήση του ίδιου αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε περισσότερους από δύο δικαιούχους κατά την ίδια περίοδο θέρμανσης.

Αρμόδιος φορέας:

Αρμόδια υπηρεσία για τη διενέργεια των μηχανογραφικών διαδικασιών χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης είναι η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) και δεν θεωρείται δημόσιος υπόλογος, ενώ ευθύνεται μόνο για τυχόν λάθη κατά την επεξεργασία από δική της υπαιτιότητα.

Δημοσιεύθηκε: 15 Ιουνίου 2014

Leave a Comment